29 December 2019

Jurutulis Malingping: Kisah si Gila Hormat dan Penjahat Kelamin"Geus loba kabéjakeun rampus ka bikang. Teu kaop aya randa hérang-hérang, kudu waé dihakan, malah aya hiwir-hiwir béja leutik, pajar kungsi ngongkon nanaon, nitah ngawin awéwé nu geus reuneuh ku manéhna. Turug-turug parawan pisan nu diheureuyanana téh…”

No comments: