09 April 2015

Simon Saparakanca

Kang Simon nu nganggo kaos leungeun beureum
Salah sahiji karesep kuring nyaěta maca buku. Ari kuring sok ngarasa leuwih sugema jeung reugreug lamun seug macana buku nu sorangan meunang meuli, lain meunang nginjeum ti perpustakaan atawa ti babaturan. Di Bandung aya hiji tempat nu sok didatangan ku kuring pikeun meuli buku-buku ngeunaan sajarah Bandung, nyaěta nu dagang buku urut di Jl. Cikapundung Barat, gigireun pisan kantor PLN, deukeut Jl. Asia Afrika.

Ku ayana KAA, nu daragang di sabudeureun Jl. Asia Afrika tangtu bakal ditartibkeun ku pamarěntah. Kang Simon, salah sahiji nu dagang buku di dinya basa ku kuring di tanya ngeunaan hal ěta, anjeunna sasauran, “Kuring mah jeung saparakanca nu daragang di dieu ngadakung pamarěntah waě. Sanajan teu dipiwarang ogě tangtos bakal merěkeun maněh. Enya apanan ieu těh hajat gedě nu diayakeun ku nagara urang, nya tangtu urang kudu ngama’lum.”

Lian ti tukang daragang buku urut, di Jl. Cikapundung Barat gě loba nu purah nyieunan plat mobil jeung motor, stěmpel, plakat, jeung sajabana. Měměh Jl. Asia Afrika dibebenah, ěta nu tukang nyarieunan plat jeung stempel těh maruka lapakna rada běh kidul, nu deukeut ka alun-alun. Anyeuna sawarěh lapakna rada ngěsěr ka belah kalěr, ampir ngagunuk deukeut apotěk Cikapundung. Terus manjang nepika jambatan di belah kalěr.

Basa ku kuring ditanyakeun ngeunaan pakaitna antara dagang jeung acara KAA, salah saurang nu sok nyieun plat ngajelaskeun, yěn cenah kungsi aya ědaran di pupuhu kelompok dagang, rěhna dina prakna acara KAA, sakumna nu boga kasab di dinya wayahna kudu perě heula. Iraha anu disebut prakna acara těh? Anjeunna nyebutkeun ti ping 17 nepika 24 April 2015, tapi duka cenah teu acan tangtos, kedah aya gempungan deui pikeun ngobrolkeun iraha ngamimitian perě.

“Tapi sanajan kitu, emang gě tangtu ngama’lum, yěn acara ěta těh rongkah, nya emang saparakanca gě tangtu kudu nyubadanan nu boga hajat. Keunlah teu nanaon perě sababaraha poě mah,” pokna nambahkeun sabari nga-emang-keun maněh.

Sikep nu daragang di Jl. Cikapundung Barat ieu tangtu luyu jeung kahayang pamarěntah. Malah pan geus dicaritakeun, yěn maraněhna geus boga niat nu hadě pikeun ngarojong acara ieu ku jalan rěk merekeun maněh sababaraha poe. [ ]
Foto : Arsip Irfan TP 

No comments: