14 November 2012

Buka Puasa

Dan di bawah tumpukan buku yang menyentuh langit-langit itu saya berdiri. Di Palasari, segala yang melambai-lambai di belakang saya bakar seluruhnya. Sekali ini saya berseberangan dengan The Corrs, ya forgotten but not forgiven. Saya akrabi lagi dapur-dapur kata yang senyap. Sementara sandaran saya fokuskan kepada yang mampu menghargai. Baru-baru ada yang melintas batas, maka condonglah segala usaha dan niat demi mengikuti jejak para pelintas batas. 

Lampu-lampu kota telah padam, dan kubah mesjid tersungkur mencium tanah. Malam hari tak lagi bisa ditemui :  malaikat yang terbang rendah melintas di atas jalan setapak yang terarah. 

No comments: